Personale og pædagogik

Vi bestræber os på at have en personalegruppe med forskellige kompetencer og alder. Dette for at vi kan tilbyde noget forskelligt til hver enkelte beboer. Alt personale bliver løbende uddannet, så vi kan favne vores beboere bedst muligt. Vi går meget op i, at vi har en fælles og tydelig pædagogisk linje, som alle vore medarbejdere arbejder ud fra. For at gøre dette muligt har vi fast p-møde hver 14. dag og supervision efter behov, som varetages af psykolog. Vi har for nyligt haft PsykologiCompagniet ude og holde kursus om diagnoser (Autisme, ADHD, OCD og dobbeltdiagnoser), samt Low Arousal pædagogik. Flere i personalegruppen har i forvejen stort kendskab til arbejdet med folk med autisme, både gennem praktisk erfaring og kurser.

Personale