Toruphus

Bofællesskabet Toruphus er en byejendom på 295 m2 beliggende 3 km fra Slettebjerggård i landsbyen Torup med tæt adgang til Brugs og station med forbindelse til Hillerød. Der er indtil videre indrettet tre boliger i Toruphus. I bofællesskabet er ansat en pædagog som støtte og hjælper i de daglige gøremål. Bofællesskabet blev oprettet i 2005 bl.a. for at give de unge, der udskrives fra Opholdsstedet Slettebjerggård, en mulighed for i endnu nogle ungdomsår at bo under beskyttede former med støtte og omsorg og hjælp til videre uddannelse. Også andre unge kan optages med støtte i SEL § 85 . Administrationsadresse: Bojsen-Møller, Torupvejen 19, 3390 Hundested.

Toruphus

More Info