Beskyttet beskæftigelse

Beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse for unge Slettebjerggård er godkendt som udbyder af beskyttet beskæftigelse for unge i hh til SEL § 103 på to områder: 1) i en pølse- og kantinevogn 2) i ridecentret med hestens røgt og pleje, hjælp til rideskolens elever og naturligvis også egen ridning og rideundervisning. Begge steder tilbydes et “diplomkursus”, hvor arbejdet deles op i elementer, og hvor tilegnelsen af et element noteres i et diplom, som den unge kan indsætte i sit CV. Eksempelvist er der følgende elementer i pølsevognen : personlig hygiejne, mad hygiejne, planlægning og indkøb, madlavning, servering, kundevenlighed, kassebetjening, oprydning og rengøring. Som et led i beskæftigelsen tilbydes undervisning i Folkeskolens fag, hvis der er fag eller områder, som trænger til en genopfriskning