Dagtilbud og skole

Dagskolen er en del af Slettebjerggård dagtilbud, som tilbyder aktiv beskæftigelse for unge med udviklingshæmning og hjerneskade efter SEL § 103 og 104. Elementær dansk og regning og læsetræning, men også historie og engelsk er de aktuelle undervisningstilbud. Hertil kommer hjemkundskab, fysisk træning og kreative fag.
Undervisningen er for unge (18 til 35 år) fra Bostedet på Slettebjerggård samt dagelever.

Skolen på Slettebjerggård blev oprettet i 1997 under Lov om Friskoler og private grundskoler og godkendt af Hundested Kommune. Siden ændredes loven, og skolen blev anerkendt af Halsnæs Kommune først som en Lilleskole og senere som en specialskole. Som følge af lov om inklusion af specialelever i Folkeskolen i 2013 fungerer den nu som intern skole.

Dagtilbuddet er tænkt for de i Bostedet Aktiv på Slettebjerggård boende unge, men andre unge udviklingshæmmende, som har brug for et aktivt dagtilbud, kan også modtages. Bosted og dagtilbud arbejder tæt sammen om at skabe en tilværelse, som er familiær med relativt få unge, et stabilt personale, en fastboende familie og et sundt og varieret indhold. Formålet med tilbuddet er at hjælpe og stimulere de unge til at være så selvhjulpne som muligt til gavn for deres hverdag og fremtidige liv. De unge hjælpes til at udvikle deres selvtillid, deltage i et liv med andre og lære sig færdigheder og viden til gavn for dem selv, deres nærmeste og for samfundet.

De enkelte mål søges opfyldt ved aktiviteter, der efter evne og behov retter sig mod at udvikle

fysik og sundhed gennem motion, afpasset arbejde og hvile, lødig kost og gode oplevelser,
intellektuelle færdigheder: sprog og tale, læsning, sang og auditiv opfattelse,
sociale relationer, omgangstoner og venskaber,
familiære relationer og opfattelse af hvad en familie gør og taler sammen om,
kreative færdigheder, kunst, skabende dramatik og musik,
opfattelse af naturen, samvær og pasning af dyr: heste, hunde, kat og høns
opfattelse af samfundet.
Årets gang i have og to drivhuse

Henvendelse: Finn Bojsen-Møller, tlf. 6135 9402