Bostedet Aktiv

Bostedet Aktiv på Slettebjerggård (for unge voksne) så dagens lys den 1.-7. 2013. Inden da har Opholdsstedet Slettebjerggård (for 12 - 18 årige) været drevet på stedet siden 1987. I begyndelsen som et privat tilbud, og fra 2005 som en selvejende fond med bestyrelse og ansat leder. Bostedet Aktiv på Slettebjerggård er godkendt efter SEL § 107 til seks unge voksne, primært 18-35 årige med medfødt eller erhvervet hjerneskade og nedsat funktionsevne, desuden udviklingshæmning og/eller handicap. Bostedet er bygget op som et familielignende tilbud, hvor vi bestræber os på at gøre alt, som om vi var en familie. Beboerne deltager i alle gøremål efter bedste evne. For at beboerne kan udvikle sig bedst muligt, går vi meget op i, at de lever et sundt og aktivt liv. Det vil sige at der altid er god og sund mad og mange muligheder for at komme ud og bevæge sig. Vi vægter samarbejdet med forældre/ pårørende meget højt. Vi er i løbende dialog med beboernes pårørende. Det være sig både telefonisk, men også at der er plads til at kunne komme og deltage i vores hverdag og weekender efter lyst og behov. Et godt og tæt samarbejde mellem de mennesker, der er omkring beboeren, er af altafgørende betydning for beboerens trivsel. Bostedets formål er at hjælpe og stimulere de unge til at være så selvhjulpne som muligt, så de kan udvikle sig og trives, deltage i et socialt liv og lære sig færdigheder og viden til gavn for dem selv, deres nærmeste og for samfundet. Leder: Lisa Culmsee