Slettebjerggård. Bosted og dagtilbud for udviklingshæmmede med tilknyttet rideskole tæt på Hundested.

Slettebjerggård er en landejendom på 30 tdr. land beliggende 3 km udenfor Hundested tæt på Kattegat. På ejendommen findes "Bostedet Aktiv på Slettebjerggård" (SEL § 107), en internskole med plads til 8 elever, et § 103 godkendt udbud af beskyttet beskæftigelse for unge, et § 104 godkendt dagtilbud for unge hjerneskadede, en værkstedsskole som udbyder en speciel tilrettelagt uddannelse (STU), og et ridecenter med stald og ridehal og et tilsvarende landbrug. Til stedet og virksomheden er yderligere knyttet Bofællesskabet Toruphus med tre lejligheder (SEL § 85) beliggende i den nærliggende landsby Torup. Endelig har Slettebjerggård Rideforening hjemme her. Se nærmere på de næste sider. Slettebjerggård har siden 1985 været ejet og drevet af Merete Bojsen-Møller, udd. sundhedsplejerske og Finn Bojsen-Møller, læge, universitetslektor.